Головна

18.10.2018

У ЛЬВОВІ ВІДБУЛАСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ УНК МТП (ICC UKRAINE)Постановою Правління Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) від 06 вересня 2018 року № 3, призначено керівником Львівського представництва ICC Ukraine - Коропецького Михайла Мафтейовича.

Візія діяльності Регіонального представництва Міжнародної торгової палати у Львівській області

Основні завдання Представництва

 1. Координація діяльності Учасників Українського національного комітету Міжнародної торгової палати;
 2. Підтримка постійного двохстороннього зв’язку між Українським національним комітетом Міжнародної торгової палати та його учасниками;
 3. Систематичний збір інформації про проблеми зовнішньоекономічної діяльності Учасників та існуючі невідповідності між національним та міжнародним законодавством;
 4. Залучення працівників області (регіону) в органах законодавчої та виконавчої влади до забезпечення врахування в діяльності цих органів;
 5. Оперативне вирішення поточних питань, що виникають в Учасників.

Права Представництва

 • Формувати власні бази даних і мати доступ до користування інформаційними базами даних та мережами, іншими джерелами інформації Міжнародної торгової палати, Комітету, їх комісій, Учасників Комітету, державних органів України у встановленому порядку;
 • Використовувати нормативні акти, а також розпоряджувальні, інформаційні та довідкові матеріали Міжнародної торгової палати, Комітету, органів державної влади України та місцевого самоврядування регіону;
 • Одержувати для ознайомлення за запитом необхідні для здійснення своїх завдань матеріали, консультації в державних органах та органах місцевого самоврядування регіону;
 • Розміщувати у виданнях та електронних мережах Міжнародної торгової палати, Комітету та його Учасників власну інформацію та інформацію від учасників;
 • Звертатися для обміну досвідом та отримання практичної підтримки у вирішенні завдань на користь Учасників Комітету до Національних комітетів інших країн;
 • Брати участь у міжнародних акціях Міжнародної торгової палати;
 • Контактувати з міжнародними організаціями, з якими підтримує зв'язок Міжнародна торгова палата.

Основні напрямки діяльності Представництва

 • Проводити інформаційний супровід бізнесу за кордоном;
 • Досліджувати специфіку внутрішніх ринків України;
 • Збирати та аналізувати інформацію про проблеми українських та іноземних суб’єктів підприємницької діяльності на території регіону;
 • Досліджувати специфіку міжнародних економічних відносин;
 • Інформувати Учасників Комітету та надавати їм методичну допомогу щодо міжнародних правил, які застосовуються у практичній роботі Міжнародної торгової палати;
 • Надати Учасникам Комітету можливість отримувати публікації Міжнародної торгової палати, Комітету і їх Комісій;
 • Формувати та надсилати за належністю на розгляд відповідних державних органів листи та звернення Учасників Комітету;
 • Аналізувати нормативну базу та готувати проекти, пропозиції та зауваження до державних і місцевих нормативно-правових актів, програм для спрямування їх:
  • - на розвиток вітчизняного підприємництва;
  • - на захист українського товаровиробника;
  • - на розширення зовнішньоекономічної діяльності.
 • Сприяти інтеграції України у світовий економічний простір;
 • Налагоджувати зовнішньоекономічні зв’язки, вести пошук та відбір іноземних партнерів та інвесторів, сприяти розширенню ділових зв’язків господарюючих суб’єктів України;
 • Розвивати співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями, підприємствами та підприємцями;
 • Сприяти виходу продукції Учасників Комітету на світові ринки;
 • Сприяти всебічному зміцненню позицій вітчизняних експортерів і надати їм підтримку, забезпечувати їх інтерес в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування;
 • Сприяти розвитку електронної торгівлі;
 • Організовувати проведення на території області форумів, симпозіумів, конференцій та інших заходів в т. ч. міжнародних з питань інтеграції України у світовий економічний простір;
 • Надавати третім особам рекомендації щодо партнерської надійності;
 • Сприяти врегулюванню міжнародних конфліктів і суперечностей у постійно діючому Третейському суді при Комітеті.